Platinum 120A Hobbywing Flugzeug Brushless Regler Speedcontroller LiPo NEU | Economy V4 rukthj2472-Spielzeug